,NULS是一个面向定制化服务的区块链基础设施,一个全球化的开源社区项目。NULS设计的技术架构由微内核和功能模块组成,提出了弱化主链的全新思维,通过将事件和服务剥离,进而实现高度模块化的底层架构。同时,NULS制定了一套工业化区块链技术标准,遵循热插拔、模块化、平行扩展原则,提供智能合约、多链并行、跨链共识等运行机制,降低开发和使用的成本,推动区块链商业应用进程。NULS提出模块化思维与多链并行基本架构,秉承以“链”为核心的发展理念,打造核心产品“链工厂”。基于NULS,用户可以灵活选择网络模块、共识模块、存储模块、账本模块、智能合约等核心功能模块创建NULS链网中新的区块链,也可以通过很少的编程工作用智能合约来定义自己的业务逻辑。 比特币,比特币(Bitcoin,简称BTC)是目前使用最为广泛的一种数字货币,它诞生于2009年1月3日,是一种点对点(P2P)传输的数字加密货币,总量2100万枚。比特币网络每10分钟释放出一定数量币,预计在2140年达到极限。比特币被投资者称为“数字黄金”。比特币依据特定算法,通过大量的计算产生,不依靠特定货币机构发行,其使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学设计确保货币流通各个环节安全性,可确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实拥有者转移、支付及兑现。同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。
全仓杠杆 逐仓杠杆
资产折合
--- BTC ≈ ---
币种 最新价 涨幅
---/---
--- --- 查看更多
--- ≈ ---
涨幅
---
24H高
---
24H低
---
24H量
--- ---
可用 0.00000000 ---
---
---
交易额 0.00000000 ---
可用 0.00000000 ---
---
---
交易额 0.00000000 ---
  • 盘口
  • 实时成交
买卖盘
买盘
卖盘
---
  • ---
价格 (---) 数量 (---) 累计 (---)

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

Market trades
价格 (---) 数量 (---) 时间
时间交易对方式方向价格(---)数量(---)委托总额(---)触发条件 已成交未成交操作
暂无记录