,NKN是区块链技术驱动的一种开放、去中心化的新型网络。NKN倡导用户共享网络资源,鼓励大家构建人人为我,我为人人的共建共享对等网络,在让共建者因协助数据传输而获得经济回报的同时为开发者提供一个开放,便捷,高效和安全的网络平台,让所有人都能体验更好的网络应用和服务。这样一个开放的网络传输平台可用于数据内容分发, 消息投递等在现实经济及互联网中有广泛需求的应用场景中。 NKN特别适用于网络连接和传输密集型的应用:比如基于NKN的新型CDN来加速视频流的传播,以及Pub/Sub来支持即时通信传递、物联网数据采集、以及实时软件信息推送等服务。 泰达币,USDT是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元(USD)的代币Tether USD(下称USDT),1USDT=1美元,用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether公司严格遵守1:1准备金保证,即每发行1个 USDT 代币,其银行账户都会有1美元的资金保障。
全仓杠杆 逐仓杠杆
资产折合
--- BTC ≈ ---
币种 最新价 涨幅
---/---
--- --- 查看更多
--- ≈ ---
涨幅
---
24H高
---
24H低
---
24H量
--- ---
可用 0.00000000 ---
---
---
交易额 0.00000000 ---
可用 0.00000000 ---
---
---
交易额 0.00000000 ---
  • 盘口
  • 实时成交
买卖盘
买盘
卖盘
---
  • ---
价格 (---) 数量 (---) 累计 (---)

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

Market trades
价格 (---) 数量 (---) 时间
时间交易对方式方向价格(---)数量(---)委托总额(---)触发条件 已成交未成交操作
暂无记录