,XMX是全网第一个算力币,独具全网算力优势,通过共享运算设备与技术,为普通用户提供低门槛的数字资产原始积累和高效率的数字资产选择配置;也是全网第一个基于自治社区构建的公正、透明、多赢、不可篡改的全新算力生态。 XMX团队致力于构建一个开放和利益共享的机制,通过激发大量的用户和产业环节加入,共同打造一个高效、开放、透明、公平、健康稳固的算力生态。作为生态发展战略,XMX一方面将持续扩张算力,不断提高运营效率,提升平台的竞争力,短期目标为达到全网算力的5%。 泰达币,USDT是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元(USD)的代币Tether USD(下称USDT),1USDT=1美元,用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether公司严格遵守1:1准备金保证,即每发行1个 USDT 代币,其银行账户都会有1美元的资金保障。
资产折合
--- BTC ≈ ---
币种 最新价 涨幅
---/---
--- --- 查看更多
--- ≈ ---
涨幅
---
24H高
---
24H低
---
24H量
--- ---
可用 0.00000000 --- 充币
---
---
交易额 0.00000000 ---
可用 0.00000000 --- 充币
---
---
交易额 0.00000000 ---
  • 盘口
  • 实时成交
买卖盘
买盘
卖盘
---
  • ---
价格 (---) 数量 (---) 累计 (---)

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

Market trades
价格 (---) 数量 (---) 时间
时间交易对方式方向价格(---)数量(---)委托总额(---)触发条件 已成交未成交操作
暂无记录